Kontakt

 

JTB Sp. z o.o.

Szymbark 434

38-311 Szymbark

tel.: 608 482 126

e-mail: biuro@jtb.biz.pl

Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy: KRS: 0000636183

NIP: 7382150712 REGON: 365371067 wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 ZŁ - wniesiony w całości

google logo