Zrealizowane inwestycje

Przebudowy i wyposażenie szpitali na Podkarpaciu

JTB Sp. z o.o. ma na swoim koncie wiele zrealizowanych inwestycji. Zajmowaliśmy się kompleksową realizacją budowy, przebudową oraz wyposażeniem szpitali na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce.  Wykonywaliśmy prace rozbiórkowe i konstrukcyjne. Zajmowaliśmy się robotami wykończeniowymi na traktach porodowych i salach operacyjnych. Koordynowaliśmy budowy, które obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz wentylacji mechanicznych. Przygotowywaliśmy instalacje gazów medycznych. Zapewnialiśmy bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Koordynowaliśmy dostawy wyposażenia medycznego, a także montaż dźwigów osobowo-łóżkowych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń. Zajmowaliśmy się również zgłoszeniem zakończenia budowy inspekcji sanitarnej i straży pożarnej. Współpracowaliśmy przy uzyskaniu pozytywnej opinii tych instytucji, które umożliwią użytkowanie obiektów.

Oddział patologii ciąży

google logo