Kontakt

JTB Sp. z o.o.

Adres biura:
ul. Dukielska 83b
38-300 Gorlice

Adres firmy:
Szymbark 434
38-311 Szymbark

Dane kontaktowe:

tel.:      18 22 200 03
tel.:      608 482 126
e-mail: biuro@jtb.biz.pl

Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy.
KRS: 0000636183

NIP: 7382150712
REGON: 365371067
wysokość kapitału zakładowego: 105 000,00 zł - wniesiony w całości