Oferta

Kompleksowe wykonawstwo

Firma JTB Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem inwestycji. Występujemy jako generalny wykonawca, który koordynuje działania na wszystkich płaszczyznach. Opracowujemy koncepcje, zabezpieczamy terminowość i kompletność projektów architektonicznych i technicznych. Zapewniamy dostawy materiałów, sprzętu oraz wyposażenia obiektu. Zajmujemy się również przygotowaniem wycen planowanych inwestycji.

Dzięki współpracy z naszą firmą klienci zlecający nam kompleksowe wykonawstwo mają zapewnione:

  • zgodną z oczekiwaniami realizację inwestycji w ustalonym czasie i po określonych kosztach;
  • analizę alternatywnych rozwiązań zachowujących jakość inwestycji, której dokonujemy na podstawie dokumentacji projektowej;
  • doświadczony zespół kierowniczy, który przeprowadzi i skoordynuje cały proces budowy;
  • wybór sprawdzonych podwykonawców i dostawców oraz koordynację ich działań;
  • dostęp do zaktualizowanego harmonogramu prac oraz raportów postępów robót;
  • stałą kontrolę prac oraz monitoring planu pod kątem wystąpienia potencjalnych zakłóceń w pracach i sposobów ich eliminacji;
  • uwzględnianie w miarę możliwości zmian klientów wprowadzanych po rozpoczęciu inwestycji;
  • przygotowanie obiektu do końcowego odbioru oraz użytkowania.
Oferta

Budowa obiektów medycznych

Specjalizujemy się w realizowaniu inwestycji w obiektach medycznych. Posiadamy w tym zakresie odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie techniczne i menadżerskie poparte wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy wykonanie prac ogólnobudowlanych, w tym wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny.